Kuvasanakirja
Author: Studio Barry
Publisher: Tammer-Paino Oy:ssä, Tampere
ISBN: 952-9766-16-5
Date: 1996
Pages: 86
Format: pdf
Size: 42 mb
Quality: very good
Language: Suomi/Finnish

Oppiminen voi olla hauskaa. Kuvasanakirja synnyttää oppilaassa
oman ilmaisun tarvetta ja tarjoaa mahdollisuuden kokea
löytämisen iloa. Toivomme että oppilaalle jää positiivinen, iloinen
oppimiskokemus. Kuvasanakirja sopii sekä itsenäiseksi
oppi välineeksi että oheismateriaaliksi aikuisten, nuorten ja lasten
kielenopetukseen. Kirjan avulla voi opetella uuden kielen
perussanastoa tai kerrata jo aikaisemmin opittua ja laajentaa
sanavarastoa erilaisten vapaa-ajan harrastusten alueella.
Kuvasanakirjaa on hyvä täydentää erillisellä sanastolla.
Sanastossa on kuvasanakirjan kaikkien sanojen lisäksi muitakin
tavallisessa arkikielessä tarvittavia sanoja ja pieniä sanontoja.
Kuvasanakirja on oivallinen väline myös keskustelu- ja
kertausharjoituksiin.

Learning can be fun. Picture Dictionary generates learner
the need for personal expression and offers the chance to experience
the joy of discovery. We hope that the student will remain positive, cheerful
learning experience. Picture Dictionary is suitable for both independent
learning tool that supplementary material for adults, adolescents and children
language teaching. Book allows you to learn a new language
basic vocabulary or repeat already learned and to expand
vocabulary for a variety of leisure activities in the area.
Picture Dictionary is a good complement to a separate vocabulary.
The glossary is in addition to all other words picture dictionary
necessary in normal everyday language, the words and small phrases.
Picture Dictionary is an excellent tool for the discussion and
refresher training.

Please LOGIN or REGISTER HERE to see this content
4 votes, average: 5.00 out of 54 votes, average: 5.00 out of 54 votes, average: 5.00 out of 54 votes, average: 5.00 out of 54 votes, average: 5.00 out of 5 (4 votes, average: 5.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Loading...Loading...