Atlas językowy Śląska
Author: Alfred Zaręba
Publisher: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Date: 1969
Pages:
Format: PDF
Size:  121.5 Mb

Cel i założenia zamieszczone w pierwszym tomie (wydany w 1969 r.):
„Celem Atlasu językowego Śląska jest przedstawienie na mapach układu geograficznego wybranych zjawisk gwarowych w zakresie głosowni, gramatyki i słownictwa na tym obszarze Śląska, gdzie do dziś dnia mieszka śląska ludność autochtoniczna, która na co dzień posługuje się starymi dialektami polskimi. Obszar to jeszcze dzisiaj znaczny, mimo wielkich strat, jakie polszczyzna śląska poniosła w ostatnich wiekach pod naporem języka niemieckiego, zwłaszcza w ostatnich 150 latach (do roku 1945) pod wpływem świadomie prowadzonej i zorganizowanej przez rząd pruski i niemiecki akcji germanizacyjnej”.

Please LOGIN or REGISTER HERE to see this content
3 votes, average: 5.00 out of 53 votes, average: 5.00 out of 53 votes, average: 5.00 out of 53 votes, average: 5.00 out of 53 votes, average: 5.00 out of 5 (3 votes, average: 5.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Loading...Loading...