Development of the long-vowel system in Ancient Greek dialects
Author: Bartoněk, Antonín
Publisher: Státní pedagogické nakladatelství
Date: 1966
Pages: 199
Format: PDF
Size:  10.3 Mb

Práce navazuje na starší autorovu studii o vývoji souhláskového systému v starořeckých dialektech. Zkoumá starořecké nářeční rozdíly v hláskoslovném subsystému dlouhovokalickém. Probírá vznik dvojího ē, ō se zaměřením na tzv. náhradní dloužení, stejnovokalické kontrakce e + e, o + o, monoftongizaci ei, ou, vznik středového a dlouhovokalické posuny v řeckých dialektech. Závěrem posuzuje, do jaké míry byly již kolem r. 350 př. n. l. dlouhovokalickým vývojem narušeny v jednotlivých nářečích starší předpokládané genetické svazky.

Please LOGIN or REGISTER HERE to see this content
1 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 5 (1 votes, average: 5.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Loading...Loading...