Studia dialektologiczne II
Author: Okoniowa J., Dunaj B. (red.)
Publisher: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego
Date: 2002
Pages: 263
Format: DJVU
Size:  15.7 Mb

Spis treści:
Przedmowa
Janusz Siatkowski, W siedemdziesięciolecie profesora Jana Basary
Zenon Leszczyński, Od Mikołajskiej do Straszewskiego przez Groble
Biografia prac Jerzego Reichana za lata 1957-2001
Antoni Furdal, Dialekt czy język – problem nie tylko lingwistyczny
Jiri Damborsky, Niezmienność struktury dialektu
Janina Labocha, Tekst gwarowy jako dyskurs
Marian Kucała, Rekonstruowanie gwary
Hanna Popowska-Taborska, Ślady rodzimej gwary w szkolnych wypracowaniach
Władysław Kupiszewski, Jeszcze o metodzie statystycznej Witolda Doroszewskiego
Halina Kurek, Kod mieszany i metody jego badania
Joanna Okoniowa, Dialektologia na usługach prac historycznojęzykowych i porównawczych
Elżbieta Smułkowa, Pogranicze językowe jako przedmiot współczesnej dialektologii
Janusz Rieger, O różnych rodzajach polszczyzny na Ukrainie
Ewa Rzetelska-Feleszko, Spojrzenie byłego dialektologa
Sławomir Gala, Problematyka słowotówrcza w kwestionariuszach i atlasach gwarowych
Jerzy Sierociuk, Procesy słowotwórcze na pograniczu dialektalnym
Franciszek Sowa, Uwagi o słowotówrstwie przymiotnika w polsich gwarach
Bogusław Kreja, Z geografii polskich nazwisk
Barbara Falińska i Anna Kowalska, O wyrażeniach przyimkowych typu ‘po podpłociu’ na Mazowszu i Podlasiu
Henryk Sędziak, Wypowiedzenia gwarowe z parentezą
Stefan Warchoł, Dublety leksykalne w polskiej wyspowej gwarze wsi Łabunie na polsko-ukraińskim pograniczu językowym
Halina Pelcowa, Znaczenie wyrazu w świetle geografii lingwistycznej
Józef Kąś, Nazwy miar powierzchni pola w gwarze orawskiej
Janusz Siatkowski, Nazwy pomidora w językach Europy
Anna Basara, Zróżnicowanie leksykalne i słowotwórcze nazw złodzieja we współczesnych gwarach słowiańskich
Jadwiga Waniakowa, O rozrywkach etymologicznych w pracy dialektologa
Anna Krawczyk-Tyrpa, Lepsze lub inne – o pewnym typie eufemizmów w dialektach polskich
Władysława Książek-Bryłowa, Świat wartości ludu wiejskiego w przedwojennym „Pamiętniku” Jana Ratusza z Wojutycz
Władysław Lubaś, Frazeologizmy w słownikach
Teresa Gołębiowska, Z Zagadnień redakcyjnych „Słownika gwar polskich”
Zenon Leszczyński, Luki na liście wyrazów gwarowych
Kazimierz Woźniak, Rodzaje, typy, podtypy i stopnie interpretacji leksykograficznych w polskich słownikach gwarowych

Please LOGIN or REGISTER HERE to see this content
2 votes, average: 5.00 out of 52 votes, average: 5.00 out of 52 votes, average: 5.00 out of 52 votes, average: 5.00 out of 52 votes, average: 5.00 out of 5 (2 votes, average: 5.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Loading...Loading...