Studia historycznojęzykowe i dialektologiczne
Author: Pod redakcją Mariana Kucały i Jerzego Reichana
Publisher: Instytut Języka Polskiego
Date: 1992
Pages: 219
Format: DJVU
Size:  13.9 Mb

Spis treści:
Słowo wstępne
Jerzy Reichan, Wspomnienie o profesorze Kazimierzu Nitschu w 30. rocznicę śmierci
Krystyna Siekierska, Barwy staropolskiej przyrody
Elżbieta Belcarzowa, O tzw. glosach w Biblii Leopolity
Krystyna Nowik, O języku Olbrychta Strumińskiego
Teresa Sokołowska, Tomasz Młodzianowski – zapomniany kaznodzieja barokowy
Halina Kotulska-Skolimowska, Z problematyki językowej Krakowa XIX wieku
Joanna Okoniowa, O związku czasu z przestrzenią w przyimkowych konstrukcjach gwarowych
Anna Kuziorowa, Gwarowe odpowiedniki zaimków ‘ten, tamten’
Barbara Majcher-Grabka, Z problematyki nagłosowego ‘e-‘ w gwarach polskich
Wanda Morozowa, O pewnych związkach semantycznych i analogiach łączących wyrazy ‘biedron(ka)’ i pokrewne ‘zezula’ i ‘lebioda’
Nina Perczyńska i Jadwiga Sułkowska, Nazwy procesu przeżuwania pokarmu przez bydło w gwarach słowiańskich
Tadeusz Brajerski, Gwara Żółkiewki w listach z Ameryki
Maria Tokarz, Tekst gwarowy z Blizna pod Brzozowem
Mieczysław Karaś, Wstęp do słownika gwary wsi Nienadówka i okolicy w Rzeszowskiem Jana Bolesława Ożoga
Jan Bolesław Ożóg, Słownik gwary wsi Nienadówka i okolicy w Rzeszowskiem
Spis zamieszczonych map

Please LOGIN or REGISTER HERE to see this content
3 votes, average: 5.00 out of 53 votes, average: 5.00 out of 53 votes, average: 5.00 out of 53 votes, average: 5.00 out of 53 votes, average: 5.00 out of 5 (3 votes, average: 5.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Loading...Loading...